درخواست افزایش قیمت شیر از سوی تولیدکنندگان /کاهش قیمت مرغ در گروی افزایش تولید

معاون استاندار قم از درخواست افزایش قیمت شیر از سوی تولیدکنندگان به دلیل کمبود نهاده‌های دامی خبر داد.