فرستاده ویژه سازمان ملل وضعیت فاجعه‌بار بهداشتی و درمانی یمن را نادیده می‌گیرد

سخنگوی وزارت بهداشت یمن در بیانیه‌ای از عملکرد فرستاده ویژه سازمان ملل به کشورش انتقاد کرد.