آبشاری زیبا و حیات بخش در فریدون شهر + فیلم

کشور ایران پر از مناظری است که نظیر آن‌ها در جهان کم پیدا می‌شوند.