۲ هزارو ۷۰۰ زوج اصفهانی در صف انتظار برای اخذ فرزندخوانده

معاون اجتماعی اداره کل بهزیستی استان اصفهان گفت: بر اساس معیارها و ارزیابی‌های انجام شده بالغ بر ۲ هزار و ۷۰۰ زوج واجد شرایط فرزندخواندگی به شکل دائم و «امین موقت» در استان اصفهان در صف انتظار قرار دارند.