مجوز افزایش قیمت خودرو به شرط رشد تورم؛ مواد اولیه گران شد خودرو هم گران می‌شود

طبق آنچه که آشفتگی قیمت گذاری در بازار‌ها نشان می‌دهد گویا طبق تصمیمات اتخاذ شده، با افزایش نرخ تورم قیمت خودرو‌ها هم افزایش می‌یابد.