صدیقی: پروسه تبادل زندانیان همچنان ادامه دارد

سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان گفت: دولت جمهوری اسلامی افغانستان شماری از زندانیان باقیمانده طالبان را آزاد کرده و پروسه کاری و فنی تبادل زندانیان همچنان ادامه دارد.