آمادگی دولت ترامپ برای توزیع واکسن کرونا دو روز پیش از انتخابات

دولت آمریکا به ایالت‌های این کشور اعلام کرده است خود را برای توزیع واکسن کرونا در اول ماه نوامبر آماده کنند.