مقامات ارشد حماس و جهاد اسلامی فلسطین در لبنان

اسماعیل هنیه و زیاد نخاله در سفارت فلسطین در بیروت با یکدیگر دیدار کردند.