تهیه و توزیع تبلت برای دانش آموزان تحت پوشش کمیته امداد در دست اجرا است

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) کشور گفت: برای دسترسی به عدالت آموزشی و داشتن امکانات الکترونیکی برای دانش‌آموزان زیرپوشش کمیته امداد نیاز به کمک خیران است.