مجوز معادنی که برداشت ندارد، باطل شود

استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: مجوز هر کدام از معادنی که برداشت ندارد، باطل شود.