فینالیست‌های مسابقه عکاسی گردشگری نشنال جئوگرافیک

[ad_1]با اتمام مسابقه‌ی عکاسی با موضوع «عکاسی سفر»، برگزیدگان آن در سه بخش مجزای «طبیعت»، «مردم» و «شهر» اعلام شدند.

 

نشنال جئوگرافیک مؤسسه‌ای معتبر و معروف است که در زمینه‌هایی مختلفی نظیر طبیعت، جهانگردی و از این قبیل موضوعات، فعالیت‌های گسترده‌ای در سطح جهان دارد.

 

اخبار,اخبار گوناگون,مسابقه عکاسی گردشگری نشنال جئوگرافیک

اخبار,اخبار گوناگون,مسابقه عکاسی گردشگری نشنال جئوگرافیک

اخبار,اخبار گوناگون,مسابقه عکاسی گردشگری نشنال جئوگرافیک

اخبار,اخبار گوناگون,مسابقه عکاسی گردشگری نشنال جئوگرافیک

اخبار,اخبار گوناگون,مسابقه عکاسی گردشگری نشنال جئوگرافیک

اخبار,اخبار گوناگون,مسابقه عکاسی گردشگری نشنال جئوگرافیک

اخبار,اخبار گوناگون,مسابقه عکاسی گردشگری نشنال جئوگرافیک

اخبار,اخبار گوناگون,مسابقه عکاسی گردشگری نشنال جئوگرافیک

اخبار,اخبار گوناگون,مسابقه عکاسی گردشگری نشنال جئوگرافیک

اخبار,اخبار گوناگون,مسابقه عکاسی گردشگری نشنال جئوگرافیک

اخبار,اخبار گوناگون,مسابقه عکاسی گردشگری نشنال جئوگرافیک

 

مهر

 

 

[ad_2]

Beytoote