کفش اسپرت لژ مخفی

[ad_1]

 مدل کفش اسپرت لژدار,مدل کفش اسپرت لژ مخفی

کفش اسپرت لژدار

 

مدل های کفش اسپرت لژدار مخفی

کفش لژدار یک مدل کفش است که علاوه بر اینکه قد شما را بلند نشان می دهد پوشیدن و راه رفتن با آن راحت تر است. بعضی کفش ها هستند علاوه بر اینکه لژ دار و راحت هستند لژهای آن مخفی است. در ادامه نمونه هایی از کفش های اسپرت با لژ مخفی را برای شما آورده ایم.

کفش اسپرت لژدار زنانه:

کفش اسپرت لژدار زنانه نوعی کفش پاشنه بلند است و برخی انواع آن علی رغم نام اسپرت اصلا ورزشی نیست. دارای سه نوع ساده، گوه ای و پلتفرم می باشد. تفاوت عمده کفش لژدار اسپرت با سایر کفش های لژدار مثل صندل لژدار زنانه طراحی آن بر اساس انحنای پا می باشد.

 

انواع انحنای پا، پرانتزی، ضربدری، معمولی و کف صاف می باشد. بنابر این قبلا باید پای خود را بررسی کنید تا انحنای آن را تشخیص دهید. کفش اسپرت لژدار زنانه را مناسب سایز پای خود ا و انحنای آن انتخاب کنید، تا راحت باشید.

 

کفش اسپرت لژدار,کفش اسپرت لژ مخفی

کفش اسپرت لژ مخفی

 

مدل کفش اسپرت لژدار,مدل کفش اسپرت لژ مخفی

مدل کفش اسپرت لژدار

 

کفش اسپرت لژ دار زنانه,کفش لژ مخفی زنانه

مدل کفش اسپرت لژ مخفی

 

مدل کفش اسپرت لژ مخفی,کفش اسپرت لژ دار دخترانه

کفش اسپرت لژ دار دخترانه

 

کفش اسپرت لژ مخفی,مدل کفش اسپرت لژدار

کفش لژمخفی

 

کفش های جدید اسپرت,کفش اسپرت های جدید

شیک ترین مدل کفش لژ مخفی

 

کفش اسپرت دخترانه,کفش اسپرت لژ دار زنانه

کفش های جدید اسپرت

 

کفش اسپرت لژ دار زنانه,کفش اسپرت لژ مخفی

کفش اسپرت های جدید

 

کفش لژ مخفی زنانه,کفش اسپرت لژدار

کفش اسپرت دخترانه

 

مدل کفش اسپرت لژدار,مدل کفش اسپرت لژ مخفی

کفش اسپرت لژ دار زنانه

 

کفش اسپرت لژدار,کفش اسپرت لژ مخفی

کفش لژ مخفی زنانه

 

مدل کفش اسپرت لژدار,مدل کفش اسپرت لژ مخفی

کفش اسپرت لژدار

 

کفش اسپرت لژ دار زنانه,کفش لژ مخفی زنانه

کفش اسپرت لژ مخفی

 

مدل کفش اسپرت لژ مخفی,کفش اسپرت لژ دار دخترانه

مدل کفش اسپرت لژدار

 

کفش اسپرت لژ مخفی,مدل کفش اسپرت لژدار

مدل کفش اسپرت لژ مخفی

 

کفش های جدید اسپرت,کفش اسپرت های جدید

کفش اسپرت لژ دار دخترانه

 

کفش اسپرت دخترانه,کفش اسپرت لژ دار زنانه

شیک ترین مدل کفش لژ مخفی

 

گردآوری: بخش مد بیتوته

 

[ad_2]

Beytoote