کارت پستال روز جهانی غذا

[ad_1]

کارت تبریک روز جهانی غذا, تبریک روز جهانی غذا

روز جهانی غذا

 

عکس و پوستر روز جهانی غذا

روز جهانی غذا، تلنگری برای بیداری وجدان های به خواب رفته و روز هم دردی با گرسنگانی است که از ابتدایی ترین حق زندگی، یعنی غذا محرومند.

روز جهانی غذا سالروزی مقارن شانزدهم اکتبر است که به افتخار تأسیس سازمان فائو در سال 1945 نامگذاری شده و در سراسر جهان گرامی داشته می شود. این روز توسط بسیاری از سازمان مرتبط با امنیت غذایی، از جمله برنامه جهانی غذا و صندوق بین المللی توسعه کشاورزی نیز جشن گرفته می شود.

 

شعار روز جهانی غذا در سال 2014 کشاورزی خانوادگی است: “تغذیه جهانی، مراقبت از زمین”.

 

کارت پستال روز جهانی غذا, روز جهانی غذا

تصاویر روز جهانی غذا

 

عکس های روز جهانی غذا, تصاویر ویژه روز جهانی غذا

عکس های ویژه روز جهانی غذا

 

پوسترهای مناسب روز جهانی غذا, روز جهانی غذا

پوسترهای روز جهانی غذا

 

تبریک روز جهانی غذا, پوسترهای روز جهانی غذا

درباره ی روز جهانی غذا

 

روز جهانی غذا, کارت تبریک روز جهانی غذا

کارت پستال های روز جهانی غذا

 

تصاویر روز جهانی غذا, عکس های روز جهانی غذا

پوسترهای روز جهانی غذا

 

تصاویر ویژه روز جهانی غذا, پوسترهای مناسب روز جهانی غذا

عکس های روز جهانی غذا

 

پوسترهای مناسب روز جهانی غذا,روز جهانی غذا

تصاویر ویژه ی روز جهانی غذا

 

روز جهانی غذا,کارت پستال روز جهانی غذا

ویژه ی روز جهانی غذا

 

کارت تبریک روز جهانی غذا, تبریک روز جهانی غذا

کارت پستال های روز جهانی غذا

 

کارت پستال روز جهانی غذا, روز جهانی غذا

روز جهانی غذا مبارک

 

عکس های روز جهانی غذا, تصاویر ویژه روز جهانی غذا

تصاویر پوسترهای روز جهانی غذا

 

گردآوری: بخش سرگرمی بیتوته

 

 

[ad_2]

Beytoote